Alle berichten van Huibert Harmanny

Natuurbescherming

Nederland heeft organisaties die proberen bedreigde planten
en dieren te redden. Bijvoorbeeld Greenpeace en
het Wereld Natuur Fonds.

Rechten van het kind

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.
Ook hebben ze reecht op eten en drinken.
En op vrije tijd, spel, kunst en cultuur.

Kunst en kerk

De invloed van de kerk op de maatschappij is groot.
Dit is te zien in de bouw van grote kerken in de
steden, maar ook uit talrijke feesten en de rol
van scholing bij de bevolking.