Besturingen

Een besturingssysteen kan een apparaat of machine
laten werken zonder tussenkomst van mensen.

Geef een reactie