Categoriearchief: Bovenbouw

De lessen bovenbouw

Monarchie

Nederland heeft een erfelijk koningschap.
De monarchie startte in Nederland ruim 200 jaar geleden.

Rechten van het kind

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.
Ook hebben ze reecht op eten en drinken.
En op vrije tijd, spel, kunst en cultuur.

Kunst en kerk

De invloed van de kerk op de maatschappij is groot.
Dit is te zien in de bouw van grote kerken in de
steden, maar ook uit talrijke feesten en de rol
van scholing bij de bevolking.