Categoriearchief: Samenleving

De lessen samenleving voor de bovenbouw

Natuurbescherming

Nederland heeft organisaties die proberen bedreigde planten
en dieren te redden. Bijvoorbeeld Greenpeace en
het Wereld Natuur Fonds.

Rode Kruis

Bij het Rode Kruis werken mensen die anderen helpen.

Unicef

Na de Tweede Wereldoorlog is Unicef opgericht.
Deze organisatie zet zich in voor kinderen in nood.

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds is de Nederlandse naam voor
het World Wildlife Fund.

Monarchie

Nederland heeft een erfelijk koningschap.
De monarchie startte in Nederland ruim 200 jaar geleden.

Rechten van het kind

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.
Ook hebben ze reecht op eten en drinken.
En op vrije tijd, spel, kunst en cultuur.