Categoriearchief: Geen categorie

Over KvdZ

Hoe kun je de Kern van de Zaak inzetten op jouw school?

Je kunt de lessen van de Kern van de Zaak op verschillende manieren gebruiken:

Hieronder de werkwijze, zoals wij dat op onze school doen. Uiteraard kun je onderstaande werkwijze aanpassen die bij jouw school past.

Op de site zie je midden boven staan Overzicht lessen bovenbouw. Klik hierop. Als je dat bestand opent, zie je een overzicht van alle lessen. Onderaan zie je tabblad jaar 1, 2 en 3.
Alle lessen uit het totaal overzicht zijn verdeeld over 3 jaren. Klik maar op jaar 1. Na 3 jaar hebben de kinderen de meeste lessen gehad. Ik geef per week meestal 3 lessen ( geschiedenis, aard, natuur en soms samenleving, verkeer etc). De groepsinstructie door mij gegeven duurt ongeveer 20 minuten. Je kunt de lessen projecteren op digibord of groot scherm. De kinderen hebben een schrift voor zich waarin ze tijdens de presentatie de kernwoorden opschrijven. Daarna kunnen ze individueel of in groepjes aan de opdrachten werken die bij de meeste lessen staan.

Voor scholen die Topondernemers gebruiken: In de lessen staan verwijzingen naar de kaarten van Topondernemers, waarbij je de PowerPoint les kan inzetten.Je kunt ook thematisch werken met de lessen. Dat vergt wat meer voorbereiding.

Je kunt de Kern van de Zaak ook als databank gebruiken. Kinderen kunnen de lessen ook gebruiken als bron voor een verslag of spreekbeurt.

De lessen van de KvdZ zijn ook te downloaden, zodat je ze zelf kunt aanpassen.

Heb je vragen? Mail ons kernvandezaak@outlook.com.

Albert

Geschiedenis Kern van de Zaak De eerste PowerPoint les
Albert Bosveld, leerkracht van Montessorischool ’t Ronde in Leusden, maakte in 2001 de eerste PowerPoint les om te gebruiken in zijn klas.
Deze les, over de Tweede Wereldoorlog, zou de eerste blijken in een lange reeks van lessen. Op dit moment telt de Kern van de Zaak meer dan 500 lessen!
De inspiratie voor de les haalde Albert uit een website die hij tegen kwam: geschiedenisvoorkinderen.nl
Al snel nam het aantal lessen toe, en daarmee de behoefte aan een soort kapstok, een model waarbinnen de lessen georganiseerd en gestructureerd konden worden.

Cito domeinbeschrijvingen en Publisher
In samenwerking met zijn toenmalige directeur Dick van den Engel kreeg de Kern van de Zaak meer vorm.
Albert ontdekte de Cito domeinbeschrijvingen, een beknopte uitwerking van de kerndoelen voor de zaakvakken, uitgegeven door Cito. Door deze domeinbeschrijvingen verder uit te werken in de PowerPoint lessen maakte Albert een pakket dat kerndoel dekkend was en daarmee geschikt om als methode voor wereldoriëntatie op school te gebruiken.

cito_domein_aardrijkskundecito_domein_geschiedenis

Intussen werkte Dick aan een manier om de lessen eenvoudig toegankelijk te maken voor de kinderen. Hij ontwierp een grafische schil in Publisher waarbinnen de lessen werden aangeboden.
KvdZpublisher

Samenwerking
Via het Digitaal Erf, een Leusdens platform voor ICT en onderwijs, had Albert goed contact opgebouwd met Jan Overweg. Jan was directeur van de schoolvereniging HAAL, een groep van 6 gereformeerde basisscholen in Hilversum, Almere, Amersfoort en Leusden. Toen Albert de Kern van de Zaak presenteerde op het Digitaal Erf, was Jan gelijk enthousiast. Hij stelde een samenwerking voor om de Kern van de Zaak verder te ontwikkelen. De samenwerking kreeg een gezicht in de vorm van Huibert Harmanny, leerkracht van basisschool de Wegwijzer in Hilversum.
Albert zou zich voortaan richten op de lessen voor de bovenbouw en Huibert hield zich bezig met het middenbouw gedeelte.

Een nieuwe omgeving
Door de samenwerking steeg het aantal lessen al snel van ongeveer 200 naar meer dan 400. Ook nam het aantal gebruikers van Kern van de Zaak toe. Hierdoor begonnen Albert en Huibert na te denken over de vormgeving van de leeromgeving. In 2013 kreeg dit een concrete uitwerking: Kern van de Zaak ging naar de cloud! Met technische ondersteuning van Gertwin de Graaf, ICT-er bij HAAL, werd een online leeromgeving gemaakt in SharePoint.
Een fris nieuw uiterlijk en nieuwe functionaliteit zorgde ervoor dat de Kern van de Zaak toegankelijker werd voor leerlingen en eenvoudiger in gebruik voor leerkrachten. Het gebruik van vertelplaten in de PowerPoint lessen en de verwondering bij de kinderen over de wereld om hen heen vormden de inspiratie voor de naam van de nieuwe omgeving: op 11 oktober 2013 ging Kern van de Zaak verder op de site Lerendoorverwondering.nl

KvdZsharepoint

Hot Potatoes en Topondernemers
De Kern van de Zaak was in eerste opzet bedoeld als presentatielessen: door een leerkracht te gebruiken bij een groepsles of door leerlingen zelfstandig te bekijken. De overtuiging van Albert en Huibert was, dat de Kern van de Zaak een hulpmiddel is voor de leerkracht om een krachtige les op te zetten. Daarom lag de aandacht niet bij verwerkingsmateriaal, maar bij de inhoudelijke presentaties. Wel waren de lessen verrijkt met mooie content: filmpjes van beeldbank en klokhuis, links naar handige sites voor een werkstuk, piekerpaden, stuk voor stuk maakten ze Kern van de Zaak sterker. Toch kwam er de vraag naar meer verwerkingsmateriaal. Daarnaast waren er scholen die gebruik maakten van Topondernemers en op zoek waren naar een manier om dit handig te integreren met Kern van de Zaak. Albert en Huibert gingen op zoek naar een oplossing voor deze vragen.
Het antwoord werd gevonden in Hot Potatoes, een programma waarmee eenvoudig een quiz of kruiswoordpuzzel gemaakt kan worden. Albert richtte zich voorlopig op het maken van hot potatoes bij de lessen. Huibert begon met het invoegen van dia’s met verwijzingen naar de kaarten van Topondernemers. Ook kwam in het totaaloverzicht van de lessen te staan welke verwerkingen er bij een les beschikbaar zijn.

KvdZKruiswoordKvdZtopondernemers

Kern van de Zaak voor iedereen
Inmiddels was intern de discussie op gang gekomen of de Kern van de Zaak niet beschikbaar gemaakt kon worden voor een breder publiek. Jeannette Ridderhof, opvolgster van Dick van den Engel op ’t Ronde, bracht met de uitspraak ‘gemaakt door het onderwijs, voor het onderwijs’ de discussie tot een einde: Kern van de Zaak zou openbaar en voor iedereen toegankelijk worden.
Dit vroeg om een nieuwe omgeving, want de SharePoint leeromgeving was alleen toegankelijk voor leerlingen en leerkrachten van HAAL en ’t Ronde.
De keuze viel op het eenvoudig te gebruiken WordPress en op 9  oktober 2014 was de nieuwe site een feit: voortaan was Kern van de Zaak voor iedereen toegankelijk via www.kvdz.net

KvdZwordpress

Toekomst
Inmiddels heeft Kern van de Zaak zichzelf bewezen: maandelijks komen zo’n 650 tot 800 unieke bezoekers uit het hele land op de site. De Kern van de Zaak is hiermee voor veel leerlingen en leerkrachten de Kern van de Zaakvakken.
Voor de toekomst staan er nog genoeg nieuwe ontwikkelingen te wachten: de focus ligt op het bijhouden van de presentaties en het ontwikkelen van nieuwe verwerkingsvormen. Hiervoor gaat gebruik gemaakt worden van de taxonomie van Bloom en meervoudige intelligentie van Gardner.
Huibert neemt aan het einde van het schooljaar 2015-2016 afscheid, maar Albert gaat zeker nog verder met de Kern van de Zaak. Margriet Tchang heeft inmiddels vol enthousiasme de taak van Huibert overgenomen.