Het leenstelsel

De invoering van het leenstelsel is heel belangrijk
geweest voor het vestigen van het Frankische Rijk.