Levensstijl en vrije tijd

In Europa gaat de Amerikaanse levensstijl een
steeds belangrijkere rol spelen. Er vinden op
grote schaal ontwikkelingen plaats. De jeugd
wordt een belangrijke commerciële doelgroep.
Door de toenemende welvaart krijgen mensen
meer vrije tijd en geld. Ook gaan mensen meer
onbetaalde arbeid verrichtten: vrijwilligerswerk.

Geef een reactie