Rechten van het kind

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs.
Ook hebben ze reecht op eten en drinken.
En op vrije tijd, spel, kunst en cultuur.

Geef een reactie